چهارشنبه, 13 خرداد 1394

عنوان : دیدار شهردار واعضاشورای اسلامی صالح شهر با امام جمعه ومدیر شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند
تاريخ :
 ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ 
ساعت : ۱۵:۵۱:۱۱
منبع خبر : سایت شهرداری صالح شهر

امروز دوشنبه مورخ 92/7/8 مهندس رستمی شهردار صالح شهر واعضاء شورای اسلامی صالح شهر با حاج آقا علوی اصل امام جمعه و جناب دکتر حسین پورمدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند دیدار وگفت وگو کردند.
دراین جلسه که با هدف آشنایی اعضاء شورای اسلامی شهر برگزار شد اعضاء شورای اسلامی شهر به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خود در خصوص مشکلات شهرو مخصوصا" در بخش بهداشت ودرمان پرداختند.


سایت پورتال شهرداری صالح شهر